величина слова:

kanalm

На основу претходно расписаног

Јавног позива, Општина Рековац

потписала је Уговор о додели

средстава из буџета општине Рековац

за суфинансирање пројеката за  

остваривање јавног интереса у области

јавног информисање за 2015. Годину

са РТВ „Канал М“ д.о.о. Параћин.


 Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе даваоца и примаоца средстава у вези са реализацијом пројекта под називом „Производња и емитовање ТВ програма за потребе информисања становника општине Рековац“ који реализује подносилац пројекта РТВ „Канал М“. Општина ће имати недељне хронике и друге емисије посвећене темама из Општине Рековац. Недељна хроника емитоваће се петком у 17,05 часова на РТВ „Канал М“.

            Овим пројектом Општина Рековац по први пут је обезбедила редовно јавно информисање за своје грађане кроз наведене емисије на РТВ „Канал М“.