величина слова:

ociscena bucnica na pregradi u Zupanjevcu

Започета је и изградња урушене

преградне бране у насељу Горња

Сибница на Сибничкој реци.

 

 

 

Завршени су радови на слапишту на великој брани у Жупањевцу и уређењу речног корита Жупањевачке реке у зони главног моста. Завршена је процедура око избора извођача за извођење радова на уређењу речног корита у најужој зони насељног места Лоћика, на реци Дуленци и радови ће ускоро бити отпочети.Вредност ових радова износи 12.000.000,00 динара. Средства су обезбеђена из буџета РС, извођач радова је ЈП ВП Ћуприја из Ћуприје и радови ће се спровести до краја године.

 • Recna_korita_Rekovac01
 • Recna_korita_Rekovac02

 • Recna_korita_Rekovac03
 • Recna_korita_Rekovac04

 • Recna_korita_Rekovac05
 • Recna_korita_Rekovac06

 • Recna_korita_Rekovac07
 • Recna_korita_Rekovac08

 • Recna_korita_Rekovac09
 • Recna_korita_Rekovac10

 • Recna_korita_Rekovac11
 • Recna_korita_Rekovac12

 • Recna_korita_Rekovac13
 • Recna_korita_Rekovac14

 • Recna_korita_Rekovac15
 • Recna_korita_Rekovac16

 • Recna_korita_Rekovac17
 • Recna_korita_Rekovac18

 • Recna_korita_Rekovac19
 • Recna_korita_Rekovac20

 • Zupanjevac_nizvodno_
 • Zupanjevac_uzvodno_od_mosta_do_pregrade

 • ociscena_bucnica_na_pregradi_u_Zupanjevcu