величина слова:

Radovi Rekovac 201523

 

Извршено је асфалтирање

2098 метара дуге деонице

регионалног пута А-188 од

Калудре до места Превешт.

 

 

 

Радове је извео ПЗП Крагујевац по налогу ЈП Путеви Србије. Вредност инвестиције је 38.000.000,00 динара.

На регионалном путном правцу II –Б 381 Течић-Вукмановац-Лоћика је завршена је комплетна реконструкција деонице од 3,8 километара од Лоћике до Вукмановца. Вредност ових радова износи 45 милиона динара.

На регионалном путном правцу II –А 183 Крагујевац-Рековац-Белушић извршена је комплетна реконструкција са заменом коловозног застора у дужини од 3км, између Рековца и Течића. Вредност ових радова износи 26,5 милона динара.

Укупно је 8,898 км регионалног пута пресвучено новим асфалтом, што чини инвестицију од 109,5 милиона динара. Поред наведених капиталних инвестиција на регионалној путној мрежи кабинет председника је упорном иницијативом обезбедио такође дуго чекану инвестицију на завршетку локалног пута Беочић-Ивковачки Прњавор. Вредност инвестиције је 19,5 милиона. Средства су обезбеђена од ЈП „Путеви Србије“.

На регионалном путном правцу II –Б 382 између Белушића и Опарића извршено је крпљење ударних рупа и пресвлачење појединих деоница, као и копање одводних јаркова и кошење траве. Tакође је завршено и уређење других деоница регионалних путева на територији општине Рековац. Укупна вредност радова на одржавању регионалних путних праваца у 2015. години је 42.000.000 динара.

У току 2015 извршено је асфалтирање неколико мањих сокака у МЗ Драгово, МЗ Лоћика, МЗ Вукмановац. Вредност радова је око 3,6 милиона динара од чега су половину финансирали мештани.

 • Radovi_Rekovac_201502
 • Radovi_Rekovac_201503

 • Radovi_Rekovac_201504
 • Radovi_Rekovac_201505

 • Radovi_Rekovac_201506
 • Radovi_Rekovac_201507

 • Radovi_Rekovac_201509
 • Radovi_Rekovac_201510

 • Radovi_Rekovac_201511
 • Radovi_Rekovac_201513

 • Radovi_Rekovac_201514
 • Radovi_Rekovac_201515

 • Radovi_Rekovac_201518
 • Radovi_Rekovac_201519

 • Radovi_Rekovac_201520
 • Radovi_Rekovac_201521

 • Radovi_Rekovac_201522
 • Radovi_Rekovac_201523

 • Radovi_Rekovac_201524
 • Radovi_Rekovac_201525

 • Radovi_Rekovac_201526
 • Radovi_Rekovac_201527

 • Radovi_Rekovac_201529
 • Radovi_Rekovac_201531

 • Radovi_Rekovac_201533
 • Radovi_Rekovac_201535

 • Radovi_Rekovac_201537
 • Radovi_Rekovac_201538

 • Radovi_Rekovac_201540
 • Radovi_Rekovac_201542

 • Radovi_Rekovac_201543
 • Radovi_Rekovac_201546

 • Radovi_Rekovac_201547
 • Radovi_Rekovac_201549

 • Radovi_Rekovac_201550
 • Radovi_Rekovac_201552

 • Radovi_Rekovac_201554
 • Radovi_Rekovac_201556

 • Radovi_Rekovac_201560
 • Radovi_Rekovac_201561

 • Radovi_Rekovac_201562
 • Radovi_Rekovac_201564

 • Radovi_Rekovac_201565
 • Radovi_Rekovac_201566

 • Radovi_Rekovac_201567
 • Radovi_Rekovac_201568