величина слова:

Gas Rekovac03

 

Настављени су радови на

гасификацији општине

Рековац. У 2015 су завршени

радови у МЗ Комаране,

 

 

 

МЗ Мотрић и МЗ Велика Крушевица. Такође, завршени су и радови и на траси до мерно регулаторне станице Сибница. Радове изводи предузеће Високоградња инжењеринг из Београда.   Од пројектованих 26181м изграђено је 19153м у вредности од 52.600.000,00динара.

 • Gas_Rekovac01
 • Gas_Rekovac02

 • Gas_Rekovac03
 • Gas_Rekovac04

 • Gas_Rekovac05
 • Gas_Rekovac06

 • Gas_Rekovac07
 • Gas_Rekovac08

 • Gas_Rekovac09
 • Gas_Rekovac10

 • Gas_Rekovac11