величина слова:

Skola Rekovac

Основна школа „Светозар Марковић“

из Рековаца Уз свесрдну помоћ у

финансијским средствима од стране

локалне самоуправе окречена је

шокла у ходницима и учионицама,

 

 

 

а у подручним одељењима у Урсулу је постављен ламинатни под, у Беочићу уграђене подне плочице око 60 квадрата. У Мотрићу је у учионици у којој се одвија настава уграђена пвц столарија вредности око 93.000,00 динара. У матичној школи у Рековцу је, захваљујући средствима из донације компаније Дунав, уграђен видео надзор. Школа поново припрема пројекте којима ће код министарства просвете,науке и технолошког развоја конкурисати за расподелу средстава у 2016. години.