величина слова:

миграције

У Општини Рековац,15.09.2015.године,

отворена је канцеларија Балканског

центра за миграције и хуманитарне активности.

 

Балкански центар за миграције и хуманитарне активности ангажовао је правника, ЂорђевићМилана, који ће пружати бесплатну правну помоћ сиромашном становништву, посебно угроженимгрупацијама као што су избеглице, интерно расељена лицаи припадници мањинских заједницаурегиону.Правни саветник ће пружати бесплатну правну помоћ сваког радног данау периодуод 08:00-12:00 часова, у малој сали Општине Рековац.

Контакт тел:062-86-25-015