величина слова:

slike radovi Rekovac2015 03

 

Радови на територији општине

Рековац се одвијају појачаним

интезитетом.

 

 

 

На регионалном путном правцу  II –Б 381 Течић-Вукмановац-Лоћика радови улазе у завршну фазу. До 31. јула је завршена је комплетна реконструкција  деонице од 2,5 километара од Лоћике до Вукмановца од укупно 3,8 километара колико је планирано да се уради. Тренутно су у току радови кроз насељено место Вукмановац у дужини од 1,3 километара. Врши се комплетна реконструкција трупа пута са заменом асфалтног застора и проширењем банкина као и поправке пропуста и осталих путних објеката. Рок за завршетак радова је септембар месец 2015 године а извођач је ПЗП Крагујевац.

Такође су у току радови на реконструкцији пешачког моста у Рековцу код Аутобуске станице. Мост је оштећен у прошлогодишњим поплавама. Пројекат реконструкције је урадило пројектни  биро ,,Конструктор,, из Јагодине а извођач радова је ,,ПЗП Крагујевац,,. Радови се приводе крају, урађен је нови носећи стуб на левој страни до аутобуске станице и друга два стуба су ојачана и подигнута за 30 цм како би се повећао протицајни профил. У току је израда металне конструкције која ће бити монтирана почетком септембра када се заврши сазревање бетонских стубова. Након тога ће бити уређени и прилази самом мосту. Завршетак радова се очекује у току септембра.

Почетком августа су започети радови на изградњи зграде  котларнице са тремом на парцели између Дома здравља и Пољоприврено-ветеринарске школе. Објекат се гради у склопу јавно-приватног партнерства са фирмом ,,Топлин грејање,, д.о.о из Београда. Вредност уговора за изградњу зграде котларнице са тремом је 12.000.000 динара, извођач радова је предузеће ,,Оби,, д.о.о из Београда. Рок за завршетак радова је 12. октобар 2015. године.

                                                                                    

После више од три месеца застоја са јавном набавком услуга машина за уређење пољских путева, Републичка комисија за заштиту права понуђача у поступку јавних набавки је крајем јула  месеца донела решење и по том решењу је накнадни поступак завршен 

  • slike_radovi_Rekovac2015_01
  • slike_radovi_Rekovac2015_02

  • slike_radovi_Rekovac2015_03
  • slike_radovi_Rekovac2015_04

  • slike_radovi_Rekovac2015_05
  • slike_radovi_Rekovac2015_06

  • slike_radovi_Rekovac2015_07
  • slike_radovi_Rekovac2015_08

  • slike_radovi_Rekovac2015_09
  • slike_radovi_Rekovac2015_10