величина слова:

ugovor rekovac

 

 Општина Рековац потписала

 Уговор о коришћењу средстава

 за уређење пољских путева

 

 

Министрство пољопривреде и заштите животне средине и  Општина Рековац у среду 08. јула у кубу посланика у Београду, потписали су Уговор о коришћењу средстава за уређење ( ревитализацију ) пољских путева. Укупна вредност уговора је 8.649.978,00 динара, од којих је  4.000.000,00 динара за укупну површину пољских путева 25.416м2 на територији Општине , обезбеђено од стране Министарства, у складу са условима и критеријумима из Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2015.годину. Средства су одобрена из буџета Републике Србије за 2015.годину. Општина Рековац је својим буџетом за 2015.годину за уређење пољских путева обезбедила средства у износу од 4.649.978,00 динара, што износи 53,76% учешћа у укупној вредности радова.