величина слова:

poljskiput

Општина Рековац конкурисала

је код Министарства

пољопривреде и заштите животне

средине за финансијска средства

за ревитализацију пољских путева

 

 у општини Рековац. Укупна планирана вредност улагања у ове радове износи 8.649.978,00 динара. Министарство је одобрило 4.000.000,00 динара, док преостали део обезбеђује Општина Рековац.  На овај начин уредиће се пољски путеви у селима Мотрић, Драгово, Течић, Комаране, Опарић, Рабеновац и Лоћика. Инвестицију ће реализовати Фонд за развој пољопривреде у току 2015. године.