величина слова:

draca

На иницијативу Председника

ОпштинеРековац, Предрага

Ђорђевића, ВладаРепублике

Србије је на основу приложене

документацијеи одређених

претнодно добијених сагласности, 

донела решење којим се утврђује јавни интерес за административни пренос непокретности, ради експлоатације минералних сировина у лежишту „Драча“   и Општину Рековац одредила као корисника. Овим решењем ОпштинаРековац је вратила право коришћења над непокреностима каменолома „Драча“ доо у КО Превешт.

-Решење Владе Републике Србије Преузми

-Службени гласник Републике Србије Преузми