величина слова:

gradrekovac

Дана 7. Маја  2015. године ,

у 16 часова и 20 минута,

општину Рековац је задесила

елемемнтарна непогода

 – провала облака праћена

 

 јаким олујним ветром, кишом и градом величине лешника,  приликом чега је причињена  велика штета на  пољопривредним културама

У пољопривреди највеће штете нанете су падањем града и то на следећим пољопривредним културама: ратарским усевима ( кукурузу, пшеници, јечму и овсу ), виноградима и воћњацима ( шљиве – стоне сорте и стоне сорте за индустријску прераду, винова лоза, купине ), засадима јагода и повртарству.

Штета од града у пољопривреди најизраженија је у насељеним местима Рековац, Ратковић, Ломница, Урсуле, Течић, Кавадар, Рабеновац, Вукмановац, Секурић и Беочић. У овим насељеним местима град је падао 15 минута, незапамћен до тада. Захватио је површину целог атара и изазвао велике штете на пољопривредним културама: кукурузу, пшеници, јечму, овсу, повртарству, виновој лози и шљиви, купинама, јагодама...

Грађанима којима је причињена штета од елементарне непогоде  произвела је велике последице. Они  су се  углавном  бавили и живели од гајења  ових пољопривредних усева и тако зарађивали за живот, па им је сада отежано  па чак и онемогућено вођење нормалног живота, а при  томе сви  ови грађани због тешке материјалне и финансијске ситуације нису  у могућности да сами санирају настале  штете.

  • gradrekovac
  • gradrekovac1

  • gradrekovac4
  • nepogoderekovac