величина слова:

putrekovactecic

 

 На иницијативу Председника

 Општина Рековац, Предрага

 Ђорђевића, поднет је захтев

 

 

 

ЈП „Путеви Србије“ за обезбеђење  средства за потпуну реконструкцију државног пута другогреда,  пута Р II A-183  Рековац – Течић као и Р II Б-381 Рабеновац-Лоћика. Упорност је за сада уродила плодом тако што је прва фаза одобрена на релацији Рековац – Течић у износу од 26.000.000,00 динара. Рок завршетка ових радова је јун 2015.године