величина слова:

cuvajmostarije3

 

 

"ЧУВАЈМО СТАРИЈЕ"

 

 

 

На основу двомесечног  сагледавања  потреба корисника пројекта „Чувајмо своје старије“ који  имплементира  Црвени крст Рековац успешно је успостављен интерсекторски пристпуслугама социјалне заштите  а све у циљу подизанја квалитета живота сдтарих. Појачана здравствена бригаи подизање   ниво здравствене културе и културе живљења старих на селу је једна од приоритетних  активности која даје допринос квалитетном старењу.

Уз стручну подршку Дома здравља, финасијску подршку општине Рековац и техничку подршку Црвеног крста Рековац у периоду који је пред нама Мобилни тим ће обићи стотинак старачких домаћинстава.

Водећи  разговоре са корисницима , члановима њихових породица и сродницима крозсаветодавне активности  радиће се  на подизању нивоа здравствене културе.

Након обављања лекарског прегледа  ( контроле виталних знакова ТА , пулса, мерење крвног притиска, мерење шећера у крви)  теренски лекар ће предожити терапију  изабраном лекару а допремање и повремено надгледање коришћење терапије обављаће служба помоћи у кући.

Подржавајући овај пројекат општина Рековац даје активан  допринос  у раду са свим угроженим групама корисника а у циљу сагледавања социо-економских и демографских карактеристика становништва и развоју планова за унапређење доступности и приступачности услуга примарне здравствене заштите за вулнерабилне групе становништва у њиховој заједници, узимајући у обзир и приоритете и потребе ових група становништва. 

 

 

  • cuvajmostarije
  • cuvajmostarije1

  • cuvajmostarije2
  • cuvajmostarije3

  • cuvajmostarije4
  • cuvajmostarije5