величина слова:

Crveni Krst Rekovac2

Пројектом "Чувајмо старије"

Црвени крст Рековац,уз

финансијску подршку

општине Рековац је

наставио помоћ најстаријима.

Као и свака привредно и демографски неразвијена општина тако и општина Рековац суочена је са великим социјалним проблемима. Одокативно је видљиво да се повећава број страчких и самачких домаћинстава а самим тим и притисак на институције система социјалне заштите.

Неадекватна брига о старима,како од стране породица тако и од шире друштвене заједнице, отежана доступност услугама здравствене и социјалне заштите и све оно што старост сама по себи носи прераста у један локални друштвени проблем.

 Пројектом ''ЧУВАЈМО СВОЈЕ СТАРИЈЕ''  Црвени крст Рековац, уз финансијску подршку општине Рековац, је наставио процес успостављања услуге помоћи у кући.

 На пројекту је ангажовано девет геронтодомаћица, које су завршиле адекватну лиценцирану обуку за обављање ове делатности. Геронтодомаћице су ангажоване у: Рековцу, Цикоту, Кавадару, Вукмановцу, Белушићу, Секуричу, Беочићу, Опарићу и Драгову.

 Овим пројектом обухваћено је 93 корисника у девет села општине Рековац.

Пратећи пројекте активности ушло се  у сваку корисничку породицу и створена је прва слика  о реалности која нас окружује. Изласком на терен и на основу првог месечног извештаја геронтодомаћица дошли смо до закључка да на терену потребна  помоћ у обезбеђивању исхране, помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана, у загревању просторија, надгледање узимања лекова, контролу виталних функција (крвни притисак, телесна температура, ниво шећера у крви, уношење и избацивање течности и сл.)

За првих  месец дана Црвени крст је посетио кућу сваког корисника, поделио хигијенске пакете, и додатно евидентирао потребе  најугроженије којима је  достављена   помоћ у храни, а некима је обезбеђена  и постељина, одећа, ћебад, кревети и др.

  • Crveni_Krst_Rekovac
  • Crveni_Krst_Rekovac1

  • Crveni_Krst_Rekovac2
  • Crveni_Krst_Rekovac3

  • Crveni_Krst_Rekovac4