величина слова:

urb rekovac

Представници Министарства

грађевинарства, саобраћаја

и инфраструктуре разговарали

су данас, на редовном пријему

општина, са представницима

локалних самоуправа Рековац

                                                   и Куршумлија.

На одвојеним састанцима које су водили државни секретари Дејан Трифуновић и Миодраг Поледица било је речи о приоритетним инфраструктурним пројектима у овим општинама, локалним прoблемима у којима Министарство може помоћи те начину спровођења обједињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.

Констатовано је да обе општине имају потребу за финансијском подршком у обнови путне инфраструктуре.

У општини Рековац приоритет је санација инфраструктуре оштећене у прошлогодишњим поплавама док су представници општине Куршумлија упознати са током израде студије изводљивости за део аутопута који ће се следеће године радити на територији ове локалне самоуправе.

Обе локалне самоуправе су известиле да су њихове урбанистичке јединице спремне за примену новог Закона о планирању и изградњи али да имају потребу запошљавања адекватног кадра за ове послове.

Комплетан записник можете погледати(овде)