величина слова:

Jul-Avgust-Septembar 2014 689

На захтев Општине Рековац

 надлежно министарство дало

 је налог да се изврши санирање

 и врећање у стање пре

 поплава путева Жупањевац

– Надрље и Богалинац – Доброселица. Радови су поверени предузећу „Предузеће за путеве Крагујевац“ и реализоваће се у септембру и окторбру текуће године. Предрачункса вредност радова за локални пут Жупањевац – Надрље износи 19.525.974,44 динара, док је предрачункса вредност за локални пут Богалинац – Доброселица 15.773.582,26 динара.


  • Jul-Avgust-Septembar_2014_542
  • Jul-Avgust-Septembar_2014_543

  • Jul-Avgust-Septembar_2014_546
  • Jul-Avgust-Septembar_2014_685

  • Jul-Avgust-Septembar_2014_687
  • Jul-Avgust-Septembar_2014_689