величина слова:

Jul-Avgust-Septembar 2014 414

На иницијативу Општине Рековац

 за санирање последица поплава

 и оштећења речних корита и

 мостова ЈВП „Србија воде“

 поверило је водопривренодм предузећу ЈВП „Велика Морава“ из Краљева радове на овим пословима. У првој фази, која је почела половином августа, радови ће се вршити у зони мостава у насељеним местима Драгово, Беочић и Лоћика. На овај начин вршиће се уређење речних корита, прављење насипа и шкарпе и сеча стабала, како би се обезбедили предметни водотокови. Ова фаза радова требало би да буде завршена до почетка октобра.


  • Jul-Avgust-Septembar_2014_357
  • Jul-Avgust-Septembar_2014_358

  • Jul-Avgust-Septembar_2014_414
  • Jul-Avgust-Septembar_2014_415

  • Jul-Avgust-Septembar_2014_565
  • Jul-Avgust-Septembar_2014_569

  • Jul-Avgust-Septembar_2014_574
  • Jul-Avgust-Septembar_2014_587