величина слова:

DSC 0131

Склопљен је увогор 21.10.2013. године између послодавца - Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и извођача - С.Г.Т.Р. Ребриновић Милутин. Овим уговором послодавац жели да извођач изведе реконструкцију тоалета за ученике основних и средње школе на територији општине Рековац, чиме ће бити обухваћене:

основна школа „Светозар Марковић“, основна школа „Душан Поповић“ и Пољопривредно-ветеринарска школа. Радови подразумевају реконструкцију тоалета у: матичној школи „Светозар Марковић“ у Рековцу и њеним подручним одељењима у Мотрићу, Цикоту, Лоћики, Кавадару, Урсулу; подручним одељењима основне школе „Душан Поповић“ у Калудри, Превешту, Шљивици, Драгову и Опарићу и на матичној школи у Белушићу и Пољопривредно-ветеринарској школи у Рековцу и дому ученика пољопривредно – ветеринарске школе. Вредност радова према уговору износи 14.318.407,92 динара Радови су у току и планирано је да буду завршени у року од 45 дана од почетка радова.