величина слова:

 

        ПОЗИВ за ЈНМВ 14/2013 за прикупљање понуда

 

Зимско одржавање путева и улица у општини Рековац у зимској сезони 2013/2014

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА