величина слова:

Састанак је одржан 10.10.2013. године са почетком у 09:00 часова.

Тема састанка је реализација пројекта дистрибутивне гасоводне мреже дужине 63.000 m за насељена места Рековац, Урсуле, Ломница, Кавадар и Течић.

Присутни: представници Општине Рековац на челу са Председником Општине, представници ивеститора „ Србија гаса“ – Ивица Стеванић – надзорни огран за машинске радове и Влада Урошевић – надзорни орган за грађевинске радове и представници извођача радова „Високоградња“ из Јагодине – Милоје Милчић – одговорни руководилац радова и Саша Јевремовић – надзорни орган за грађевинске радове.

Инвеститори су обавестили присутне да је Цикот добио гас и да је могуће извршити прикључење на гасоводну мрежу. Такође су истакли да је захтев за спонзорство за бесплатно прикључење истуреног одељења ОШ „Светозар Мрковић“ у поступку одобрења.

Што се тиче наставка гасификације Општине Рековац инвеститори су обавестили да је издата Грађевинска дозвола за извођење од стране Општинске управе Рековац и да је поднета Пријава почетка радова, тако да се са радовима почиње 17.10.2013. године. У овој години радови ће се реализовоати у Ломници и Урсулу, што значи постављање још 15 км гасоводне мреже до краја 2013. године. Цевовод за дистрибуцију гаса поставља се са обе стране пута и долази до сваког домаћинства, а све што буде ископано биће у што краћем року враћено у првобитно стање.

У наредној години радови ће бити настављени у другим по пројекту насељеним местима, Рековцу, Кавадару и Течићу и уједно ће се радити на изради пројекта за друга насељена места Општине Рековац.

Договорено је да приликом извођења радова увек буде ангажован представник Месне заједнице села у ком се изводе радови и представници јавних предузећа, пре свега Телекома, Мермера и Електродистрибуције како би се смањиле штете на већ постојећим мрежама фиксне телефониј, водовода и електричних инсталација.

Председник је нагласио да је потребно обавестити мештане села о почетку радова и упознати их са свим појединостима које су значајне, како би исти обележили своје индивидуалне водоводне мреже и заштитили их од радова. Такође је обавестио инвеститоре да су службе општине Рековац на располагању и да је потребно обезбедити добру комуникацију како би се радови што ефикасније и боље реализовали и проблеми, уколико настану, што брже отклонили.