величина слова:

IMG 1751

-          На објекту предшколске установе „Милоје Милојевић“ у Рековцу изведени су радови на санацији кровног покривача, који је био у јако лошем стању. Постављен је покривач од трапезастог лима површине 690 m2. Вредност изведених радова санације  је 1.083.144,00 динара.

 

-          Радови Пољопривредно-ветеринарске школе у Рековцу:

 

 1. 1.У  току су завршни грађевинско-занатски радови  у ученичким собама у  Дому ученика Пољопривредно-ветеринарске школе у Рековцу. Уговорена вредност радова је  2.615.440,00 динара без ПДВ-а, односно 3.138.528,00 динара са ПДВ-ом средстава обезбедило Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
 2. 2.Закључен је уговор за набавку кухињске опреме  са  добрављачем „Технобиро – инжењеринг“ доо из Новог Сада  : вредност 1.246.250,00 динара без ПДВ-а, односно 1.495.500,00 динара са ПДВ-ом, средства обезбедило Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
 3. 3.Урађена је фасада школа у вредности од 850.000,00 динара , средства обезбедила локална самоуправа.

 

-           Дана 01.10.2013.године у Високошколској јединици у Рековцу Високо пољопривредно прехрамбене школе струковних студија  пригодним речима, добродошлицу студентима који су први пут сели у своје студенске клупе пожелео је директор Пољопривредно-ветеринарске школе Љубиша Стевановић. Свечаној додели индекса присуствовао је председник Општине Рековац Предраг Ђорђевић, заменик председника општине Милан Стојковић и начелник општинске управе Зоран Дамњановић.

 

Трогодишње студије на програму воћарство и виноградарство уписало је 48 академаца. После завршених студија добија се звање „инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство“. Сви предмети су једносеместрални са различитим бројем ESPB бодова. Трајање семестра  је 15 седмица.

 

-          Основна школа „Светозар Марковић“ у Рековцу имала је следеће радове:

 

 1. 1.На згради матичне школе у Рековцу у току месеца септембра поплочан је главни улаз  новим плочицама укупне површине 36 м2 средствима која је обезбедила локална самоуправа.
 2. 2.У подручном одељењу у Кавадару због већег броја ученика ове школске године  одобрено је још једно одељење па су у току радови на преуређењу још једне учионице. Постојећа просторија се преуређује, окречена је  и промењен је распоред, подови су офарбани. Отворена су нова врата тако да некада одвојена просторија од школског ходника сада са њим чини целину. Такође санирана су прозорска стакла  у тој учионици. Инсталирана је пећ на чврсто гориво.
 3. 3.У подручном одељењу у Кавадару завршена је изградња бетонских стаза око зграде школе што ће ученицима и запосленима омогућити лакши прилаз школи поготову у зимским условима.
 4. 4.Планира се бетонирање и поплочавање степеништа на улазу школе у Кавадару.
 5. 5.У склопу припрема за  почетак школске 2013/2014 године окречени су зидови у подручним одељењима у Ратковићу, Цикоту, Беочићу, Комарану и Лоћики.
 6. 6.Офарбани су подови у учионицама у  Беочићу, Кавадару и Комарану.
 7. 7.Очекује се почетак радова на изградњи санитарних чворова из пројекта Дилс у Рековцу, Цикоту, Кавадару, Мотрићу и Урсулу.
 8. 8.У склопу преуређења читаве зграде основне школе у Кавадару предвиђена и замена дела  спољне столарије новом пвц столаријом. Постојећа столарија је у јако лошем стању а уградњом нове постићићемо већу енергетску ефикасност као и нормалне услове за рад школе. Радови су планирани за октобар месец.

 

-          Потписан је уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја у оквиру пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ – ДИЛС, чиме је обезбеђена реконструкција тоалета за ученике основних и средњих школа Републике Србије и то за следеће школе: ОШ „Светозар Марковић – матична школа и истурена одељења у  Мотрићу, Цикоту, Лоћики, Кавадару и Урсулу; ОШ „Душан Поповић“ – матична школа и истурена одељења у Калудри, Превешту, Шљивици, Драгову и Опарићу.

 

-          ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Рековац имала је следеће радове у септембру текуће године:

 

Pregled izvšenih radova za  2013 godinu:

-Kompletno renoviran opštinski put Bogalinac-Siljevica

-Uređivanje opštinskog puta Županjevac-Nadrlje

-Uređivanje opštinskog puta  Bogalinac-Dobroselica

-Uređivanje glavnog  puta u Beočiću

-Uređivanje glavnog puta Ivankovački  Prnjavor

- Uređivanje poljskih puteva u MZ   Sekurič – buldozerom

-Uređivanje sokaka u MZ  Nadrlje

-Uređivanje sokaka u MZ  Dobroselica

-Uređivanje sokaka u MZ  Ratković

-Uređivanje sokaka u MZ  Prevešt

-Uređivanje sokaka u MZ  Ursule

- Uređivanje sokaka u MZ  Lepojević

- Uređivanje sokaka u MZ  Tečić

-Uređivanje poljskih puteva u MZ   Belušić – buldozerom

-Uređivanje poljskih puteva u MZ Brajnovac– buldozerom

-Uređivanje poljskih puteva u MZ Dragovo – buldozerom

-Uređivanje poljskih puteva u MZ Oparić– buldozerom

-Uređivanje poljskih puteva u MZ Lepojević– buldozerom

-Uređivanje poljskih puteva u MZ Lomnica– buldozerom

-Uređivanje poljskih puteva u MZ Loćika– buldozerom

-Uređivanje poljskih puteva u MZ Vukmanovac– buldozerom

-Uređivanje poljskih puteva u MZ Kavadar– buldozerom

-Završena rekonstrukcija kanalizacione mreže u Rekovcu

 

-Postavljanje cevnog propusta u MZ Brajnovac i uređivanje sokaka

Trenutno se odvijaju radovi na uređivanju sokaka u MZ Tečić a zatim slede MZ Loćika i MZ Kaludra.

Do kraja godine planirano je uređenje sokaka u ostalim MZ.

Trenutno su u toku radovi na sanaciji lokalnih puteva i krpljenju udarnih rupa na deonici  za Siljevicu i Bare,zatim deonica Prevešt-Riljac i deonica Belušić-Županjevac

U toku su pripremni radovi na izradnji dubinskog bunara DB-5 na  izvorištu Rekovac . 

Закључени су уговори за одржавање путева изузетих из мреже државних путева првог и другог рада на територоји општине Рековац - укупне вредности 21.517.029,60  динара и за одржавање локалних путева на територији општине Рековац, вертикална сигнализација и крпљење ударних рупа - укупне вредности 5.666.552,09 динара.

 

-          Очекује се почетак радова на изградњи бунара ДБ-5 на изворишту Рековац у Рековцу, чиме би се решио проблем водоснабдевања и обезбедило редовно снабдевање становништва пијаћом водом.  Вредност изградња бунара биће 16.597.996,00 динара.

 

-          За потребе снабдевања природним гасом потрошача потрошача широке потрошње, а ради грајања, кувања и припремања топле воде у границама насеља Урсуле, Рековац, Ломница, Кавадар, и Течић у Општини Рековац изграђен је главни машинки и грађевински пројекат диструбитивне гасоводне мреже дужине 63000 m. Напајање природним гасом ће се вршити из мерно-регулаторне станице (MRS) „Рековац“ која ће бити изграђена у Рековцу. Дистрибутивна гасоводна мрежа се пројектује за максимални радни притисак од 4 бара и ради се од полиетиленских цеви димензија према стандардима. Дистрибутивни цевовод ће се целом својом дужином водити подземно у јавним површинама или у коловозу саобраћајница. Ископ рова ће се вршити ручно или машински у зависности од постојећих објеката и инсталација на траси. Одељење за привреду, урбанизам, имовинско-правне и инспекцијске послове Општинске управе Општине Рековац издало је 03.10.2013. године грађевинску дозволу за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже у насељима Урсуле, Рековац, Ломница, Кавадар и Течић и ускоро се очекује почетак радова.

 

 

ОШ „ ДУШАН ПОПОВИЋ“ БЕЛУШИЋ  ОДЕЉЕЊЕ У ЛЕПОЈЕВИЋУ

 

При крају је реализација пројекта реконструкције школе у Лепојевићу. Министарство просвете, науке и технолошког развоја учествовало је у комплетној реконструкцији објекта и то:

-          Реконструкција крова

-          Израда спољне фасаде са изолацијом

-          Постављање олука

-          Израда нових подова од паркета и керамичких плочица у зависности од просторија каквој намени служе

-          Комплетна унутрашња фасада са мрежицом, лепком и глет масом

-          Пресвлачење унутрашњих површина адекватног бојом

-          Монтажа нове столарије

-          Израда новог мокрог чвора и реконструкција постојећег

-          Урађена комплетна нова електрична мрежа

-          Урађени су тротоари око школске зграде и тротоар од улазних степеница до пута

-          У току су радови што се тиче керамике, постављања санитарије, расвете, шлајфовање паркета и лакирање

Локална самоуправа је узела учешће око инсталације централног грејања за школу. 

 

 • DSCN0573
 • DSCN0576

 • DSCN0578
 • DSCN0581

 • DSCN0588
 • DSCN2674

 • DSCN2676
 • DSCN2693

 • DSCN2695
 • DSCN2716

 • DSCN2717
 • DSCN2720

 • DSCN2829
 • DSCN2840

 • DSCN2843
 • DSCN2864

 • DSCN2866
 • DSC_0411

 • DSC_0478
 • DSC_0480

 • DSC_0743
 • DSC_0753

 • DSC_0765
 • DSC_0769

 • DSC_0771
 • DSC_0906

 • DSC_0909
 • DSC_0929

 • DSC_0934
 • DSC_0938

 • DSC_0940
 • IMG_1751

 • IMG_1752
 • IMG_1753

 • IMG_1755
 • IMG_1766

 • IMG_1768
 • sam_7873

 • sam_7878
 • sam_7892

 • sam_7897
 • sam_7899

 • sam_7908
 • sam_7923

 • sam_7929
 • sam_7938

 • sam_7939
 • sam_7946

 • sam_7950
 • sam_7951