величина слова:

img 0007Дана 28.05.2013.године одржана је прва седница Локалног савета за запошљавање општине Рековац на којој су присуствовали Председник општине Предраг Ђорђевић, замени председника Милан Стојковић, начелник Општинске управе Зоран Дамњановић и чланови савета са дневним редом:


1. Избор председника Локалног савета за запошљавање општине Рековац
2. Упознавање са Јавним конкурсима које су објавиле Општина Рековац и Национална служба за запошљавање
3. Разно
Борис Стојанов, представник Националне службе за запошљавање, изабран је за председника Локалног савета за запошљавање општине Рековац.
У оквиру друге тачке дневног реда чланови Локалног савета за запошљавање упознати су са јавним конкурсима које је објавила Општина Рековац на свом порталу као и Национална служба за запошљавање, и упознати су са условима и критеријумима за подношење захтева по објављеним конкурсима.
Након спроведених мера по јавним конкурсима, Одлуку о додели субвенција доноси директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Нацоналне службе и прибављеној сагласности Локалног савета за запошљавање општине Рековац.