величина слова:

Picture 109На основу члана 5. и 18. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (,,Сл. гласник РС" бр 135/04 и 88/10) општина Рековац, Општинска управа, Одељења за привреду, урбанизам, имовинско-правне и инспекцијске послове оглашава

 

ЈАВНИ УВИД

 

У Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
,,Плана развоја за јужнокучајско шумско подручје" (2012-2021)

 

1. Јавни увид обавиће се у канцелаји бр. 4 улица Светозара Марковића бр.2 Општина Рековац у периоду од 23.04 до 23.05.2013 године сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.
2. Заинтресована правна и физичка лица могу доставити мишљење о Извештају о стратешкој прцени утицаја на животну средину у писаном облику Одељења за привреду, урбанизам, имовинско-правне и инспекцијске послове, улица Светозара Марковића бр.2 најксније до 23.05.2013 године.
3. Сва додатна обавештења у вези јавног увида могу се добити радним данима на телефон 035-8411-071 у канцеларији бр 4 .