величина слова:

 dimnjak На основу предходно спроведеног поступка јавне набавке и Студије оправданости општина Рековац, односно ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Рековац", склопила је Уговор за изградњу Градске топлане са инвеститором „Топлинг грејање" д.о.о из Београда, дана 17.04.2013. године.

Циљ изградње Топлане је подизање нивоа конфора и угоднији живот ирад запослених у јавним објектима и грађана у својим домовима. Изградњом Топлане смањиће  се укупно аеро загађење у општини Рековац. Коришћењем био-масе драстично се смањује коришћење разних горива у појединачним котларницама на лако лож уље, угаљ, дрва и других енергената са циљем да се сви јавни објекти и заинтересовани приватни домови повежу на централни систем грејања. Нова Топлана је прва и јединствена Топлана овакве врсте у Србији.

 Предвиђено је да у самој  Топлани буде запослено од 4 до 6 људи, док би се велики број људи ангажовао за прикупљање сировина био-масе и достављање у складиште Топлане.

 Очекује се да Топлана почне са дистрибуцијом топлотне енергије почетком грејне сезоне 2013/2014, односно 15.10.2013.године.