величина слова:

Picture 115  Дана 17.04.2013. године председник општине Рековац потписао је Споразум о реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2013. годину са Националном службом за запошљавање, односно директором филијале Јагодина. Овај споразум је резултат учешћа општине у Јавном позиву за финансирање програма или мера активне политике запошљавања у 2013. години који је организовало Министарство рада, запошљавања и социјалне политике .

На основу урађеног Локалног акционог плана запошљавања општине Рековац за 2013. годину (у даљем тексту: ЛАПЗ) који је усвојила Скупштина општине Рековац на 7-ој седници дана 08.02.2013. године (''Службени гласник општине Рековац број 1/2013), општина Рековац је по први пут учествовала у овом програму Националне службе за запошљавање и добила позитивне оцене напора за решавање проблема незапослености, пре свега младих  различитих образовних профила.

У складу са Споразумом општина Рековац и Национална служба за запошљавање издвајају по 50% од укупног износа од 21.121.450,00 динара, односно по 10.560.725,00 динара, како би се реализовали програми који су планирани  ЛАПЗ и за које је Министарство донело Одлуку о учешћу у финансирању.

 Споразумом је предвиђено финансирање следећих мера:

 1.      Субвенције за самозапошљавање;

 2.      Субвенције полодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима;

 3.      Стручна пракса:

 4.      Стицање практичних знања;

 5.      Јавни радови.

 На овај начин биће обухваћено око 100 лица различитих образовних профила, што ће позитивно утицати на целокупну привреду Општине Рековац.