величина слова:

IMG 0463САОПШТЕЊЕ О УПОТРЕБИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У РЕКОВЦУ И ЛОМНИЦИ

Дана 28.03.2013.године одржана је 7. Седница Штаба за ванредне ситуације на којој је прва тачка дневног реда била:
• Разматрање информације о предузетим мерама и активностима у време забране употребе воде за пиће у Рековцу и Ломници.


У току разматрања ове информације стигло је Решење број 530-53-163/2013-10 од 28.03.2013.године од санитарног инспектора Министарства здравља Републике Србије – сектор инспекцијеске послове, Одељења санитарне инспекције, Одсек за санитарни надзор Крушевац у Јагодини по службеној дужности у поступку санитарног надзора за водоснабдевање водом за пиће насељеног места Рековац, којим се ДОЗВОЉАВА ЈКП„МЕРМЕР" Р.Ј. „Водовод" из Рековца дистрибуција воде која се употребаљава као вода за пиће , а потрошачима насељеног места Рековац се испоручује путем градског водовода.
Након разматрања Информације о предузетим мерама и активностима забране употребе воде за пиће у Рековцу и Ломници као и пристиглог Решења Штаб за ванредне ситуације Општине Рековац усвојио је следећи:
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о предузетим мерама и активностима у време забране употребе воде за пиће у Рековцу и Ломници.
2. Поступити по Решењу Санитарне инспекције број 530-53-163/2013-10 од 28.03.2013.године
3. Обавестити грађане на територији Рековца и Ломнице да се довољава употреба воде за пиће из водовода, као и средства информисања и јавне и приватне установе
4. Повлачење стационарних цистерни са локација на које су биле, преглед ради утврђивања и отклањања евентуалних кварова.
5. Константно праћење стања анализе узорака у Заводу за јавно здравље у Ћуприји.

 

У прилогу :
• Информација о предузетим мерама и активностима у време забране употребе воде за пиће у Рековцу и Ломници.


• Анализе узорака воде које је радио Завод за јавно здравље у Ћуприји


• Решење број 530-53-163/2013-10 од 28.03.2013.године о дозволи употребе воде за пиће из водовода Рековца


Саопштење ЈКП „Мермер" о исправности воде за пиће