величина слова:

ucionicaНа основу конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија за 2012/2013 године који је општина Рековац расписала дана 07 .11.2012. године , Општинско веће је на својој 14. седници, која је одржана 05.12.2012. године у оквиру 3. тачке дневног реда, донело Решење бр. 67-196/2012-04 којим су одобрена средства на име студентских и ученичких стипендија за школску 2012/2013. годину према Правилнику за доделу стипендија студентима и ученицима:


- За студенте који имају просечну оцену 9 и више, утврђује се висина стипендије у износу од 7.000,00 динара.
- За студенте са просечном оценом од 8 до 9 и одличним успехом у свим разредима средње школе, утврђује се висина стипендије у износу од 5.000,00 динара.
Стипендија ће се исплаћивати у 10 месечних рата, апсолвентима у шест месечних рата.
Укупан број студената који је испунио услове по правилнику јесте 50 и то 14 студената у категорији са просеком преко 9 и висином стипендије у износу од 7.000,00динара и 36 студената у категорији са просеком оцена од 8 – 9 и висином стипендије у износу 5.000,00динара.