величина слова:

DSC 0024На иницијативу општине Рековац у складу са програмом координационог тела за усмерење активности у отклањању последица насталих активирањем клизишта на територији Републике Србије, а по усвојеним критеријумима о процени настале штете од клизишта у 2006. години опредељена су финансијска средства за изградњу четири стамбена објекта (два у насељеном месту Секурич и два у нсељеном месту Ратковић) у складу

са условима и средствима дефинисаним Студијом изводљивости кoја је саставни део Оквирног споразума између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе, а преко Министарства инфраструктуре односно Министарства саобраћаја, за четири најугроженије породице и то: породица Благојевић Мирослава и Мијатовић Милована из Секурича, породица Јевремовић Радославе и Петровић Милутина из Ратковића.
Општина Рековац је испунила све неопходне предуслове за одређивање и испитивање нових локација за изградњу објеката. Извођач радова било је предузеће ГМН План Пожега. Породица Благојевић Мирослава која има 4 члана добила је кућу површине око 63м2, породица Мијатовић Милована која има 6 чланова добила је кућу површине око 90м2 и породице Петровић Милутина (2 члана) и Јевремовић Радославе (1 члан) куће површине око 40м2. Укупна вредност радова била је 8.929.354,00 динара без ПДВ-а.


DSC 0275Председник Општине Рековац Предраг Ђорђевић уручио је горе поменутим породицама кључеве од нових објеката 02.01.2013. године у просторијама Општинске управе Општине Рековац. На овај начин руководство општине Рековац је показало бригу локалне самоуправе за сваког појединца и свако домаћинство на територији наше општине, а све у циљу побољшања услова живота и повећање броја становника на овим просторима

  • DSC_0024
  • DSC_0275

  • Kuca_Milovana_Mijatovica
  • Kuca_Milutina_Petrovica

  • Kuca_Miroslava_Blagojevica
  • Kuca_Radosave_Jevremovic