величина слова:

Заменик председника Скупштине општине Рековац је Милан Рашић, по занимању менаџер саобраћаја.

milanrasic

Милан Рашић рођен је 25.10.1953. године у Течићу, општина Рековац. Основно образовање стекао је у Рековцу, средње у Јагодини, више у Новом Саду, а високо у Нишу. По занимању је менаџер саобраћаја и осигурања. Од своје ране младости активан је учесник културног, економског и политичког развоја свог села и своје општине. Десет пута је биран за одборника СО Рековац, као кандидат Групе грађана, што је јединствен случај на територији Србије. У свом дугогодишњем радном веку обављао је послове управника хотела, директора Туристичке организације општине Рековац, дикректора Културног центра. Један је од оснивача манифестације народног стваралаштва „Прођох Левач, прођох Шумадију“ која траје већ пола века. Обављао је функцију помоћника председника општине и саветника председника општине. Почасни је грађанин Месне заједнице Ривица у општини Ириг.За свој рад и ангажовање, више пута је добијао захвалнице, дипломе и признања. Оснивач је и власник предузећа „МИ – МИ“ ДОО, са седиштем у Течићу, које успешно послује од 1988. Године. У пензији је од 2013. године. Ожењен је, отац две кћерке, деда двоје унучади. Остао је веран селу и традиционалним вредностима. У свом домаћинству, поред осталог, бави се пољопривредном, пре свега виноградарством и воћарством.

Избор и дужности заменика председника Скупштине општине

Председник скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник скупштине.

Контактирајте заменика председника Скупштине општине Рековац