величина слова:

СЛЕДЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ОДРЖАЋЕ СЕ:

 

 

 

 

 Службени гласник општине Рековац, број 1/2019

 Службени гласник општине Рековац, број 2/2019

 Службени гласник општине Рековац, број 3/2019

 Службени гласник општине Рековац, број 4/2019

 Службени гласник општине Рековац, број 5/2019

 Службени гласник општине Рековац, број 6/2019

Службени гласник општине Рековац, број 9/2019

Службени гласник општине Рековац, број 9/2019

-Пословник