величина слова:

________________________________________________

Обавештење да је референтна каматна стопа народне

банке Србије 3,5% и примењује се од 09.10.2017.године

_______________________________________________

Одлуке за порез на имовину за 2018.годину

-Амортизација Преузми

-Просечне цене Преузми

-Стопе пореза Преузми

-Зоне Преузми

________________________________________________

-Програмска структура буџета Преузми

-Допуна упутства за припрему одлуке о буџету за 2018. Преузми

-Преглед капиталних пројеката Преузми

-Преглед броја запослених и средстава за плате за 2018. Преузми

-Униформни програми програмске активности ЈЛС Преузми

_______________________________________________

Списак пореских обвезника којима је достављање решења

уручено 15.дана од дана предаје пошти 03.10.2017. Преузми

_____________________________________________

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА

НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВ

НА РАЧУН ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

_____________________________________________

Обавештење да је референтна каматна стопа народне

банке Србије 4% и примењује се од 07.07.2016.године

_____________________________________________

Буџет за 2017.годину     Преузми

_____________________________________________

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА РЕКОВАЦ

ОДЛУКЕ ЗА ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

-Амортизација Преузми

-Просечне цене Преузми

-Стопе пореза Преузми

-Зоне Преузми

______________________________________________

Допуне и измене упутстава за израду буџета Општине

Рековац за 2017.годину

-Циљеви програма  Преузми

-Допуна упутство  Преузми

-Обрасци за програмски буџет(офис 2003) Преузми

-Обрасци за програмски буџет(офис 2007) Преузми

-Прилог 1 Преузми

-Прилог 2 Преузми

-Прилог 3 Преузми

-Униформни програми и програмске активности Преузми

___________________________________________

-Списак пореских обвезника којима је достављање решења

извршено 15.дана,од дана предаје пошти   Преузми

___________________________________________

-Контролне листе 2016 за просветног инспектора Преузми

___________________________________________

Обавештење о донетом решењу да није потребна

процена утицаја на животну средину за

Милосављевић Милицу из Драгова Преузми

___________________________________________

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о 

потреби процене утицаја пројекта на животну

средину,Милосављевић Милица Драгово   Преузми

___________________________________________

Обрасци за израду буџета за 2017.годину  Преузми

___________________________________________

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету

општине Рековац за 2016.годину Преузми

___________________________________________

Решење о образовању комисије из области

јавног информисања   Преузми

___________________________________________

-Одлука о буџету за 2016.годину Преузми

___________________________________________

Допуне упутства   Преузми

Упутство за израду програмског буџета за 2016.годину

                                                                                   Преузми

___________________________________________

-Одлука о завршном рачуну буџета Општине

Рековац за 2014.годину                     Преузми

-Одлука о изменама и допунама Одлуке о

буџету Општине Рековац за 2015.годину Преузми

___________________________________________

-Обавештење

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

процене утицаја пројекта на животну средину Преузми

__________________________________________

-Обавештење Миленковић Мирослав,Драгово Преузми

__________________________________________

Списак пореских обвезника којима је достављање

решења извршено на 15. дан од дана предаје пошти

03.09.2015.                                              Преузми

_________________________________________ 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

 процене утицаја пројекта на животну средину

изградња штале за крупну стоку у Ломници

 ____________________________________ 

     ОБАВЕШТЕЊЕ

 о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

 процене утицаја пројекта на животну средину

СТР "ПП" Урсуле

__________________________________

-Закључак Владе РС Преузми


-Уговор о донацији возила Преузми

_____________________________________________

Одржан састанак  Интерресорне комисије

за подршку инклузивном образовању

Општине Рековац Преузми

______________________________________________                

                ОБАВЕШТЕЊЕ

о донетом решењу да није потребна

процена утицаја на животну средину

пројекта за изградњу објекта стаја за

тов пилића

________________________________________

                  ОБАВЕШТЕЊЕ

 о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

 процене утицаја пројекта на животну средину

________________________________________

-Одлука о буџету за 2015 годину

-Одлука о утврђивању стопе пореза

-Одлука о стопама амортизације за непокретности

-Одлука о уређивању зона

-Одлука о утврђивању просечних цена квадратног

  метра непокретности за утврђивање пореза

________________________________________

-Обрасци за програмски буџет можете преузети (овде)

________________________________________

-Uputstvo za pripremu budzeta 2015. Rekovac

-Tabela 4 - Planiranje plata 2015.

-Tabela 5 - Pregled kapitalnih projekata 2015-17.

 ____________________________________________

ОДЛУКЕ 2015  

-О стопама амортизације за непокретности на територији

 општине Рековац   Преузми

-О утврђивању просечних цена квадратног метра

 непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016.

 годину на територији општине Рековац   Преузми

 

-О утврђивању стопе пореза на имовину за непокретности на 

 територији општине Рековац    Преузми

-О одређивању зона на територији општине Рековац   Преузми

ОДЛУКЕ 2013

О утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза

 

___________________________________________

ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

Одлука о измени члана 38 став 3

 Преузмите документ