величина слова:

                                              exchange 5 logo

Rezime 001

 

 

 

 

Projekat ’’Učinkovito upravljanje lokalnom javnom svojinom’’

Aplikant: Opština Topola

Ko-aplikanti: Opština Rekovac, Opština Lapovo, Razvojni biznis centar Kragujevac

Teritorija: Topola, Rekovac i Batočina

Ukupan budžet projekta: 206,2010.63 eur

Iznos granta Evropske unije: 164,968.50 eur (80% ukupne vrednosti projekta)

Preostalih 20% ukupne vrednosti projekta predstavlja lokalno učešće Opština Topola, Rekovac i Lapovo.

Trajanje projekta: 18 meseci

Projekat će na opštem nivou doprineti većoj efikasnosti, deltvornosti i transparentnosti javne aministracije i učiniti je bližom poslovnoj zajednici i građanima, kroz unapređenje upravljanja lokalnom javnom imovinom u Opštinama: Topola, Rekovac, i Lapovo. To će dalje posledično pozitivno uticati na ukupan brži lokalni društveno-ekonomski razvoj ovih opština.

Konkretno, zahvaljujući projektu, Opštine Topola i Rekovac unaprediće već uveden sistem za upravljanje lokalnom javnom imovinom, dok će Opština Lapovo po prvi put uvesti sistem za upravljanje lokalnom javnom imovinom. Realizacija projekta će obezbediti da se u Topoli i Rekovcu unaprede, a u Lapovu uspostave organizacione i administrativne strukture i interne procedure za upravljanje imovinom, da se razviju informaciono – komunikacioni kapaciteti, i uspostavi, odnosno unapredi finansijska evidencija javne imovine. Pored toga, drugi važan ishod projekta biće da lokalna javna imovina, bude popisana, evidentirana i registrovana kao javna svojina lokalnih samouprava.

Da bi se gore navedeno ostvarilo, tokom trajanja projekta biće sprovedeno sledeće:

·         Postojeće procedure i pravni akti biće analizirani i unapređeni, i razvijeni usvojeni dodatni dokumenti i akti, koji će omogućiti i olakšati rad lokalnih administracija na polju upravljanja imovinom.

·         Biće realizovan program obuke, sastavljen od 4 treninga, namenjen izgradnji stručnih kapaciteta za upravljanje imovinom najmanje 20 opštinskih i službenika lokalnih javnih preduzeća. 

·         Biće obezbeđena i instalirana savremena informatička oprema (PC računari, lap top računari i mulifunkcijski štampači) u svakoj opštini, kao i softver za učinkovito upravljanje imovinom.

·         Biće izrađena i građanima distribuirana brošura, koja objašnjava šta je GIS i čemu on služi, čime će se povećati informisanost građana o ovom važnom alatu.

·         Podaci o javnoj imovini koja je predmet promene prava korišćenja u pravo svojine lokalnih samouprava će biti prikupljeni, potvrđeni, analizirani i uneti u odgovarajuće baze podataka. Biće prikupljeni opisni podaci, koji uključuju stanje i namenu nepokretnosti, kao i tehnička i pravna dokumentacija. Za 500 nepokretnosti i 220 km komunalne infrastrukture podaci će biti analizirani, obrađeni u uneti u bazu podataka.

·         Podneti formulari za upis imovine u bazu Republičke direkcije za imovinu za 9644 nepokretnosti i 153km podzemne infrastrukture

·         Utvrđen korisnik, namena kao i aktuelno stanje identifikovanih nepokretnosti i inicirane promene u Rapubličkom Katastru za 800 nepokretnosti i 153km podzemne infrastrukture

·         Sprovedena geodetska istraživanja za određene prioritetne nepokretnosti – 35 nadzemnih nepokretnosti i 213km podzemne infrastrukture

·         Sprovedena procedura za procenu vrednosti 1172 nepokretnosti i 220km podzemne infrastrukture

·         Pripremljena tehnička dokumentacija za legalizaciju planiranih nepokretnosti – 35 nadzemnih nepokretnosti i 215km podzemne infrastrukture.