величина слова:

УСТАНОВА ДОМА КУЛТУРЕ

sdc12974

Вршилац дужности директора – Небојша Вулић,полј.техничар из Велике Крушевице
Управни одбор (5 чланова):

1. Сузана Зарић из Калудре, председник,

2. Никола Матић из Опарића, члан,

3. Мирослава Пауновић из Белушића, члан,

4. Милош Јанићијевић из Белушића, члан,

5. Зорица Адамовић из Белушића, члан.


Надзорни одбор (3 члана):

1. Мирослав Ракић из Жупањевца, председник,

2. Јовица Илић из Кавадара, члан

3. Драган Миленковић из Каленићког Прњавора, члан.